Varianta VRÁTNÝ

Když SPZ není uvedena v „seznamu povolených SPZ“ a řidič nemá identifikační kartu, závora se vůbec neotevře. O otevření rozhoduje obsluha areálu, nebo parkoviště.