Varianta SPZ

Jestliže SPZ souhlasí se „seznamem povolených SPZ“, řidič nemusí použít platnou identifikační kartu, závora se otevře a pustí vůz dovnitř.