U vjezdu je umístěn řídící kontrolér a dva snímače – 1× na vjezd a 1× na výjezd.