Oba snímače spínají Relé 1. To je součástka ovládající pohyby závory.