Kamera přečte SPZ a VMS ATEAS odešle její číslo do Aktionu, který ověří přístupové právo.