Seznam vozidel s přístupovým právem je definován nezávisle na seznamu osob a naopak.