Osoby, které mají přístupové právo, mohou po identifikaci kartou nebo SPZ volně projet.